Καταρρίπτεται.Flight radar και αεροψεκασμοί.

Οι  συνωμοσιολόγοι στην προσπάθεια τους να στηρίξουν τις φαντασιώσεις τους περί χημικών αεροψεκασμών βασίζονται και σε χάρτες που δείχνουν ζωντανά την πτήση αεροσκαφών και το που βρίσκονται ανά πάσα ώρα και στιγμή..
Αν δείτε κάποιο αεροσκάφος να πετάει πάνω από την περιοχή σας και ο χάρτης δεν το έχει σημαίνει ότι είναι αεροσκάφος που δεν έχει δηλώσει τα στοιχεία πτήσης σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους.
Η σελίδα είναι το flightradar24.com,όλο και κάπου θα έχετε δει να μιλάνε για αυτήν.
Υπάρχουν διάφορα τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και αναγνώρισης ενός αεροσκάφους και σε αυτά βασίζεται εν πολλοίς η ιστοσελίδα αυτή.
Τι συμβαίνει όμως και τα αεροσκάφη πολλές φορές δεν φαίνονται στο χάρτη ενώ πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας;Διενεργούν αεροψεκασμούς;
Όχι βέβαια.Η απάντηση έρχεται μέσα από την ίδια ιστοσελίδα.
http://www.flightradar24.com/faq
Υπάρχει λοιπόν η εξής ερώτηση στον σύνδεσμο που παρέθεσα.
Why don’t you have coverage in my area? (Γιατί δεν έχετε κάλυψη στην περιοχή μου;)
Η απάντηση έχει ως εξής και την παραθέτω…
Flightradar24 only have coverage in areas where someone has installed an ADS-B receiver and feeds his/her data into Flightradar24. If there are no connected ABS-B receivers in an area, then there is no coverage in that area.
Σε απλά Ελληνικά λέει ότι δεν μπορεί να έχει δεδομένα για πτήσεις πάνω από περιοχές όπου κάποιος δεν έχει εγκαταστήσει έναν ADS-B δέκτη και να μπορεί έτσι να τροφοδοτεί με δεδομένα την ιστοσελίδα.Αν δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι δέκτες τότε δεν υπάρχει κάλυψη της περιοχής.
Καλύψαμε το γιατί δεν φαίνονται αεροσκάφη πάνω από κάποια επαρχιακή πόλη για παράδειγμα.
Θα μου πείτε βέβαια γιατί κάποια αεροσκάφη φαίνονται και άλλα όχι πάνω από την ίδια περιοχή και κυρίως πάνω από αστικά κέντρα,αυτό επίσης έχει να κάνει με την ικανότητα της ιστοσελίδας να διαβάζει τα δεδομένα,για παράδειγμα βλέπουμε άλλη μια ερώτηση με την απάντηση της πάλι μέσα στην ιστοσελίδα.
I work at an airline, and our aircraft are equipped with ModeS-transponder but not visible on your map, why? 
Δουλεύω σε αεροπορική εταιρία και τα αεροσκάφη μας έχουν εφοδιαστεί με Mode-S αναμεταδότες αλλά δεν είναι ορατά στο χάρτη,γιατί;
Our receivers can receive signals from ModeS-transponders, but there is no position information from ModeS, so we cannot plot this aircraft on the map. Your have to upgrade the transponder in the airplane to ADS-B / VDL 4 to be visible on Flightradar24.com.
Μετάφραση
Οι δέκτες μας μπορούν να δεχτούν σήματα από Mode-S αναμεταδότες αλλά θα πρέπει να αναβαθμίσετε τον αναμεταδότη του αεροσκάφους ώστε να σχεδιάσουμε το αεροσκάφος στον χάρτη.
Ας μην αναπαράγω όλες τις ερωτήσεις,αν το ψάξετε θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα,ακόμα και με τις πορείες των αεροπλάνων που ξαφνικά χάνονται από τον χάρτη,όλα αυτά έχουν να κάνουν με τεχνικά προβλήματα και όχι με θεωρίες συνωμοσίας.
Αν πάντως ακόμα επιμένετε σε θεωρίες συνωμοσίας για ποιο λόγο τα αεροπλάνα δεν φαίνονται στο flight radar και δεν μπορείτε να τα εντοπίσετε σας δίνουμε τη λύση…Μπορείτε να τα ακούσετε…
ΚΡΥΠΤΕΙΑ