Το Cloudflare στηρίζει τα Ελληνικά Hoaxes

0

Το Cloudflare, αναγνωρίζοντας τους πιθανούς διαδικτυακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν σελίδες όπως τα Ελληνικά Hoaxes, μας ενέταξαν στο Project Galileo, σκοπός του οποίου είναι να προστατεύσει οργανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν τις τέχνες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ακρίβεια στην ενημέρωση και τον δημοκρατικό διάλογο.

Σε πιο πρακτικό πλαίσιο, ο στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει κοινωφελείς ομάδες ανά το κόσμο να διατηρήσουν την παρουσία τους στο ίντερνετ. Οι ομάδες αυτές συνήθως δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους να αντιμετωπίσουν κυβερνοεπιθέσεις ή μεγάλη επισκεψιμότητα, γεγονός που καθιστά αυτή τη βοήθεια τόσο πολύτιμη.

Τα Ελληνικά Hoaxes λοιπόν, ως μια μη-κερδοσκοπική εταιρεία, εντάσσονται στις προαναφερθείσες ομάδες και βασίζονται στην υποστήριξη οργανισμών όπως το Cloudflare, για να συνεχίσουν να λειτουργούν αμερόληπτα και χωρίς περισπασμούς.

Αντίστοιχοι οργανισμοί που βοηθούν τα Ελληνικά Hoaxes με τη συντήρηση και τη λειτουργία της διαδικτυακής τους υποδομής, είναι το TechSoup. Ο εν λόγω οργανισμός, αφού πρώτα πιστοποίησε τη νομιμότητα και τη μη-κερδοσκοπική φύση της σελίδας, προσέφερε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως το AWS και το Microsoft Azure με κόστος πολύ μικρότερο του κανονικού.

Με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν πρέπει να τονίσουμε ότι ως Ελληνικά Hoaxes είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη αυτών των οργανισμών διεθνούς κύρους και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο της πληροφόρησης που παρέχουμε.