«Απαγόρευση ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας στις οικίες!» – Καταρρίπτεται

6

Αναπαράγεται μια δημοσίευση, που αναφέρει πως απαγορεύεται η ανάρτηση της Ελληνικής σημαίας στις οικίες.

ΨΕΥΔΕΣ

Το είδαμε στο expresstime.gr, paradrasi.grtro-ma-ktiko.blogspot.gr, volcanotimes.com και newsnowgrc.eu

Το δημοσίευμα αναφέρει:

Απαγορευεται η αναρτηση της Ελληνικης Σημαιας δια νομου! Ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες

√È· Ïfl· ·Í¸Ï·  ıÒÈ·Ífi ÔÈ ¡„·Ì·ÍÙÈÛÏ›ÌÔÈ ‰È·Ï·ÒÙ˝ÒÔÌÙ·È ηÙÂfl· ”ıÌÙ‹„Ï·ÙÔÚ,  ıÒÈ·Ífi 26 …ÔıÌflÔı 2011«Με σχετικό νόμο απαγορεύεται η ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στις οικίες μας. Πιο συγκεκριμένα με τον νόμο 851/1978 Αρ.2 παρ. 2α η Εθνική Σημαία δύναται να επαίρεται:

Κατά την… διάρκεια Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών εις οικείας, καταστήματα, γραφεία, επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.

Στην παράγραφο ένα του ιδίου άρθρου αναφέρει «ότι βάση νόμου η Σημαία παραμένει καθ’ εκάστην ογδόης πρωινής μέχρι της δύσεως του ηλίου σε κυβερνητικά κτήρια, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτήρια και μονάδες στρατού.»

Το άρθρο 3 τέλος αναφέρει για το «υποχρεωτικό της ανάρτησης της Ελληνικής Σημαίας σε δημόσια ή μη κτήρια κατά τας δημόσιας εορτάς και κατά τας επισήμους τελετάς.»

Βέβαια υπάρχουν και οι ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες οι οποίες είναι, κράτηση μέχρι δύο μηνών, ή προστίμου ή και τα δύο προηγούμενα.»

Το παραπάνω δημοσίευμα δεν είναι καινούργιο, κυκλοφορεί και αναπαράγεται από τον Ιαν, 2013.

41102

https://archive.is/I0eMH

Ούτε ο νόμος 851, Περί Εθνικής Σημαίας, είναι νέος. Ο νόμος 851 είναι του 1978 και δεν απαγορεύει την ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας στις οικίες μας.

Αν και η διατύπωση του νόμου είναι λίγο ομιχλώδης, το «Η Εθνική Σημαία δύναται να επαίρεται: Κατά την διάρκειαν Εθνικού ή Δημοσίου Πένθους υπό ιδιωτών εις οικίας, καταστήματα, γραφεία επιχειρήσεις και λοιπούς χώρους ασκήσεως επαγγέλματος, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών» σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει πως τις υπόλοιπες μέρες απαγορεύεται. Η έπαρση της σημαίας για τους ιδιώτες, κατά την διάρκεια εθνικού ή δημοσίου πένθους είναι δυνητική, δηλαδή όχι υποχρεωτική.

Υπάρχουν όμως άλλες απαγορεύσεις στο νόμο 851 που ο νομοθέτης προσπαθεί να προστατεύσει την Εθνική Σημαία με το άρθρο 6 παράγραφος 11 και 12 ώστε να μην καταντήσει ένα κουρελόπανο που κρέμεται δεμένο στα κάγκελα των μπαλκονιών.

11. Η εθνική Σημαία:
α) Δεν ανακρεμάται επί εξωστών ή παραθύρων άνευ κοντού.
β) Δεν φέρει επ` αυτής τα διακριτικά Οργανώσεων, Οργανισμών,
Συλλόγων, Σχολών ή Ιδρυμάτων ή οιανδήποτε παράστασιν.
γ) Δεν χρησιμοποιείται προς κάλυψιν αγάλματος ή προτομής. Εις την
περίπτωσιν ταύτην δύναται να χρησιμοποιηθή ύφασμα με τα Εθνικά χρώματα,
δ) Δεν χρησιμοποιείται δι` οιονδήποτε διαφημιστικόν ή εμπορικόν
σκοπόν.
ε) Δεν απορρίπτεται εις τα άχρηστα, αλλά αντικαθιστάμενη λόγω
παλαιότητας, καταστρέφεται κατά προτίμησιν δια της πυράς.

12. Απαγορρύεται η χρησιμοποίησις της Εθνικής Σημαίας, έστω και
διαφορετικών διαστάσεων, ως λαβάρου Σωματείων, Συλλόγων, Οργανώσεων.

41103
Νόμος 851/1978, Περί Εθνικής Σημαίας

Ακολουθήστε

Θοδωρής Δανιηλίδης

Founder and owner at ellinika hoaxes
Το διαδίκτυο είναι μια πολύτιμη πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ωστόσο κρύβει παγίδες, πολλές από αυτές επικίνδυνες. Τα τελευταία χρόνια, τα fake news έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις, στην καθημερινή ειδησεογραφία από ιστοσελίδες που αυτοχαρακτηρίζονται «ειδησεογραφικές», όσο και από άλλες που δημιουργούν «ειδήσεις» για λίγα κλικς παραπάνω.
Θοδωρής Δανιηλίδης
Ακολουθήστε