Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Facebook, Google και Twitter δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους κατά της παραπληροφόρησης

Σε πρόσφατο δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνεται ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί Facebook, Google και Twitter δεν έχουν καταφέρει να τηρήσουν επαρκώς τις δεσμεύσεις τους κατά της παραπληροφόρησης, 3 μήνες πριν τις Ευρωεκλογές.

Οι εταιρίες δεσμεύτηκαν εθελοντικά στην εφαρμογή του σχετικού κώδικα δεοντολογίας των Οκτώβριο του 2018, και οι σχετικές εκθέσεις του Ιανουαρίου μόλις δημοσιεύτηκαν. Σύμφωνα με τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ωστόσο, οι εκθέσεις αυτές δεν παρέχουν αρκετά στοιχεία για την έγκαιρη ανάπτυξη πολιτικών και εργαλείων κατά της παραπληροφόρησης, ενώ παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των υπαρχουσών πρακτικών.

Όσον αφορά συγκεκριμένα για την κάθε εταιρία, η δήλωση αναφέρει τα εξής:

  • Το Facebook δεν έχει αναφέρει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων που αναλήφθηκαν τον Ιανουάριο για τον έλεγχο των τοποθετήσεων διαφημίσεων. Η έκθεση παρέχει ενημέρωση σχετικά με περιπτώσεις παρεμβολής τρίτων χωρών σε κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά δεν αναφέρει πόσοι ψεύτικοι λογαριασμοί καταργήθηκαν λόγω κακόβουλων δραστηριοτήτων που στοχεύουν ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η Google παρείχε στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου με σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου των τοποθετήσεων διαφημίσεων στην ΕΕ, ανά κράτος μέλος. Ωστόσο, οι παράμετροι που παρασχέθηκαν δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες και δεν διευκρινίζουν κατά πόσον τα μέτρα ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης ή για άλλους λόγους (π.χ. παραπλανητική διαφήμιση). Στις 29 Ιανουαρίου, η Google δημοσίευσε νέα πολιτική για τις «εκλογικές διαφημίσεις» και θα ξεκινήσει τη δημοσίευση έκθεσης για τη διαφάνεια των πολιτικών διαφημίσεων, μόλις οι διαφημιστές αρχίσουν να προβάλλουν τέτοιες διαφημίσεις. Η Google δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συγκεκριμένη εφαρμογή των πολιτικών της σχετικά με την ακεραιότητα των υπηρεσιών για τον Ιανουάριο.
  • Tο Twitter δεν παρείχε παραμέτρους σχετικά με τις δεσμεύσεις του για τη βελτίωση του ελέγχου των τοποθετήσεων διαφημίσεων. Όσον αφορά τη διαφάνεια των πολιτικών διαφημίσεων, σε αντίθεση με όσα ανακοινώθηκαν στην έκθεση εφαρμογής του Ιανουαρίου, το Twitter ανέβαλε την απόφαση έως την έκθεση του Φεβρουαρίου. Όσον αφορά την ακεραιότητα των υπηρεσιών, το Twitter πρόσθεσε πέντε νέα σύνολα λογαριασμών, μεταξύ των οποίων πολλούς λογαριασμούς σε τρίτες χώρες, στο αρχείο ενδεχόμενων εξωτερικών επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό και παρέχει δυνατότητα αναζήτησης, αλλά δεν ανέφερε παραμέτρους για τη μέτρηση της προόδου που έχει σημειωθεί.

Στην δήλωση επίσης σημειώνεται ότι τον Μάρτιο ζητούνται νέες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των εταιριών, με σκοπό την διασφάλιση του αδιάβλητου των Ευρωεκλογών. Αναφέρεται τέλος ότι μέχρι τη λήξη του 2019 θα υπάρξει διεξοδική αξιολόγηση της σχετικής προόδου των εταιριών, και ότι αν αυτή δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή θα είναι σε θέση να προτείνει δράσεις προς αντιμετώπιση του προβλήματος, μεταξύ άλλων σχετικές νομικές ρυθμίσεις.