Βελόπουλος: 14 Αφρικανικές χώρες πληρώνουν «φόρο αποικίας» στη Γαλλία. Είναι αλήθεια;

Σύμφωνα με ανάρτηση στο λογαριασμό Twitter «Κυριάκος Βελόπουλος Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ,» «14 Αφρικανικές χώρες ακόμα και σήμερα (Ενώ πεινούν) πληρώνουν «φόρο Αποικίας» στην χορτάτη Γαλλία.» Είναι αλήθεια;

ΨΕΥΔΕΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΔΗΣΗΣ

Είναι αλήθεια;

Η «είδηση» περί «φόρου αποικίας» που εισπράττει η Γαλλία από 14 αφρικανικές χώρες, φαίνεται πως προέρχεται από αυτή τη δημοσίευση με ημερομηνία 28 Ιανουαρίου 2014. Μεταξύ άλλων, διατυπώνονται ισχυρισμοί όπως ότι οι χώρες αυτές έχουν υποχρεωτικά το 85% του αποθεματικού τους στη Γαλλία και πως κάθε χρόνο καταβάλουν $500 δισ. στο θησαυροφυλάκιο της Γαλλίας. Η «είδηση» αναπαράχθηκε έκτοτε πάρα πολλές φορές, μέχρι που έφτασε και στη χώρα μας.

 

Οι 14 χώρες που υποτίθεται πως πληρώνουν «αποικιακό φόρο,» είναι αυτές που χρησιμοποιούν Φράγκο CFA Δυτικής Αφρικής και αυτές που χρησιμοποιούν Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής. Και τα δυο έχουν την ίδια αξία και φέρουν την εγγύηση του Γαλλικού Θησαυροφυλακίου και κατ’ επέκταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

 

Το Φράγκο CFA δημιουργήθηκε το 1945 και έκτοτε πολλές χώρες της Αφρικής έχουν υιοθετήσει ή απορρίψει τη χρήση του.

Αξίζει να αναφερθεί πως από τις «14 αφρικανικές χώρες που πληρώνουν αποικιακό φόρο,» οι 2 δεν ήταν ποτέ αποικίες της Γαλλίας (Γουινέα-Μπισσάου και η Γουινέα του Ισημερινού). Οι χώρες αυτές, είναι υποχρεωμένες μέσω συνθηκών που έχουν υπογράψει, να διαφυλάσσουν το 50% των αποθεματικών τους στη Γαλλία (περίπου $20 δισ.), προκειμένου να εξασφαλίζεται εγγύηση απεριόριστης μετατρεψιμότητας από το γαλλικό δημόσιο ταμείο, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, ελεύθερη μεταβίβαση και συγκέντρωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων. Τα χρήματα αυτά τοκίζονται και τα κέρδη αποδίδονται στις 14 χώρες, αν και πολλοί οικονομολόγοι και πολιτικοί, ζητούν την επιστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, δε πρόκειται για φόρο που καταβάλλεται ανά τακτά διαστήματα, αλλά για μόνιμο αποθεματικό που είναι κατατεθειμένο στη Τράπεζα της Γαλλίας.

Οι 14 χώρες-μέλη αυτής της νομισματικής ένωσης, έχουν την επιλογή να αποχωρήσουν ή να εισέλθουν σε αυτή όποτε και όταν επιθυμούν. Κλασικό παράδειγμα το Μαλί, που αποχώρησε από το νόμισμα το 1962 και εισήλθε σε αυτό εκ νέου το 1984.

Συμπεράσματα

Μπορεί η χρήση του Φράγκου CFA από 14 αφρικανικές χώρες να έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν, ωστόσο ο ισχυρισμός πως αυτές οι χώρες καταβάλουν «αποικιακό φόρο» στη Γαλλία είναι αναληθής.