Μια ανεμογεννήτρια θα παραγάγει λιγότερη ενέργεια σε όλη της ζωή από αυτή που χρειάστηκε για να κατασκευαστεί;

0

Είναι αλήθεια πως «μια ανεμογεννήτρια μπορεί να γυρίζει μέχρι να διαλυθεί, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να παράξει όση ενέργεια χρειάστηκε για να κατασκευαστεί;»

Στον λογαριασμό «Κυριάκος Βελόπουλος Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης«, είδαμε το κάτωθι:

Τι ισχύει;

Ο ισχυρισμός πως μια ανεμογεννήτρια παράγει λιγότερη ενέργεια σε ολη τη ζωή της, από αυτή που απαιτείται για την κατασκευή της, δεν είναι καινούργιος και μας έρχεται από το εξωτερικό:

Ο νορβηγικός ιστότοπος Nettavisen, διερεύνησε τον ισχυρισμό και διαπίστωσε πως απαιτούνται μόλις 7,5 μήνες λειτουργίας (ή και λιγότερο) για μια ανεμογεννήτρια, για να παράξει την ενέργεια που δαπανήθηκε για να κατασκευαστεί. Σε αυτό το κόστος, συμπεριλαμβάνεται και η ενέργεια που θα δαπανηθεί για την διάλυση της ανεμογεννήτριας, μετά το τέλος της λειτουργίας της.

Σε μια μελέτη του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας το 2013, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν περίπου 0,06 kWh ενέργειας για κάθε kWh ενέργειας που παράγεται από μια τυπική ανεμογεννήτρια. Οι μέσες εκπομπές άνθρακα ανά kWh ήταν μικρότερες από 20 γραμμάρια, σε σύγκριση με 550 γραμμάρια για φυσικό αέριο και έως 1.300 γραμμάρια για τον άνθρακα.

Μια άλλη μελέτη από το 2014 εξέτασε 2 ανεμογεννήτριες ισχύος 2 MW και διαπίστωσε πως η πρώτη χρειάστηκε 5,2 μήνες λειτουργίας για να αντισταθμίσει την ενέργεια που δαπανήθηκε για την κατασκευή της. Η δεύτερη χρειάστηκε 6,4 μήνες για να επιτύχει το ίδιο πράγμα.

Ο εκπρόσωπος της νορβηγικής εταιρίας παραγωγής ενέργειας Statkraft, Torbjørn Steen, δήλωσε στο Nettevisen πως κάθε ανεμογεννήτρια που εγκαθιστά η εταιρία του, χρειάζεται κατά μέσο όρο 7,5 μήνες λειτουργίας για να παράξει την ενέργεια που απαιτήθηκε για την κατασκευή της.

Με βάση τα ανωτέρω, ο ισχυρισμός πως «μια ανεμογεννήτρια μπορεί να γυρίζει μέχρι να διαλυθεί, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να παράξει όση ενέργεια χρειάστηκε για να κατασκευαστεί», καταρρίπτεται.