Όχι, τα αρώματα ΔΕΝ είναι πιο καρκινογόνα από το κάπνισμα

0

Δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο ελληνικό διαδίκτυο αναφέρουν πως τα αρώματα περιέχουν ουσίες περισσότερο καρκινογόνες από αυτές που περιέχει το τσιγάρο. Οι εν λόγω ισχυρισμοί είναι ψευδείς.Το είδαμε στα: newmoney.gr (αρχική πηγή), protothema.gr, makeleio.gr κτλ.

Τα αρώματα είναι κατ’ ουσίαν μίγματα διάφορων χημικών ουσιών οι οποίες όταν έρχονται σε επαφή με συγκεκριμένους υποδοχής στο εσωτερικό της μύτης μας δημιουργούν την αίσθηση μιας ευχάριστης ή δυσάρεστης μυρωδιάς.

Αυτές οι χημικές ενώσεις, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα, είναι πιο καρκινογόνες από το κάπνισμα. Ωστόσο ο εν λόγω ισχυρισμός δε στηρίζεται από σχετικά επιστημονικά τεκμήρια. Συγκεκριμένα στα άρθρα που κυκλοφορούν αναφέρονται 3 χαρακτηριστικές ενώσεις οι οποίες σύμφωνα με τους αρθρογράφους χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή αρωμάτων και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως καρκινογόνες από επίσημους φορείς: ο οξικός βενζυλεστέρας το d-λεμονένιο και το μεθυλενοχλωρίδιο.

Ο οξικός βενζυλεστέρας και το d-λεμονένιο βρίσκονται στη κατηγορία «Group 3» του IARC (υπηρεσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας που εξετάζει την επικινδυνότητα ουσιών ως προς τη πιθανότητα καρκινογένεσης με τις οποίες ερχόμαστε σε επαφή) στην οποία εντάσσονται ουσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα καρκινογένεσης για ανθρώπους και περιορισμένα δεδομένα καρκινογένεσης από πειράματα σε ζώα. [πηγή 1][πηγή 2]Το μεθυλενοχλωρίδιο είναι όντως στη κατηγορία 2A του IARC η οποία φέρει το τίτλο «πιθανών καρκινογόνο για τους ανθρώπους». [πηγή]

Ωστόσο όπως ανέφερε και το άρθρο πολλοί επίσημοι φορείς ελέγχου φαρμάκων όπως ο FDA έχουν απαγορεύσει δια νόμου τη χρήση αυτής της ουσίας για τη παραγωγή προϊόντων καλλωπισμού. Κατά συνέπεια η αναφορά του στο πλαίσιο πιθανών κινδύνων από τη χρήση αρωμάτων δεν έχει κάποιο νόημα καθώς αυτή η ουσία δεν χρησιμοποιείται. [πηγή]Βασικό σημείο προσοχής είναι ότι τα αρώματα αλλάζουν συνεχώς χημικές συστάσεις και συγκεντρώσεις γεγονός που σημαίνει ότι δε μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για κάθε μελλοντικό προϊόν αρώματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και αυστηροί έλεγχοι για κάθε προϊόν το οποίο βγαίνει στην αγορά.

Ωστόσο υπάρχουν μελέτες για συγκεκριμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόδειξη καρκινογένεσης από τη χρήση συγκεκριμένων αρωμάτων, πόσο μάλλον μελέτη που κάνει σύγκριση μεταξύ χρήσης αρωμάτων που κυκλοφορούν ως προϊόντα και καπνίσματος ώστε να μπορούμε να αποφανθούμε ότι το ένα εκ των δυο είναι περισσότερο καρκινογόνο. [πηγή]

Με βάση όλα τα παραπάνω ο αρχικός ισχυρισμός ότι η χρήση αρωμάτων είναι πιο καρκινογόνα από το κάπνισμα κρίνεται ψευδής και καταρρίπτεται.