Ένας αστικός μύθος από το Νανόπουλο

3

crisi-tunity

στο επόμενο video ακούμε τον κ.Νανόπουλο να λέει ότι οι κινέζοι χρησιμοποιούν το ίδιο ιδεόγραμμα για την ευκαιρία και για την κρίση , γεγονός που είναι αστικός μύθος. Ακόμη και τα μεγάλα μυαλά όπως ο κ.Νανόπουλος πέφτουν σε αυτή την παγίδα καμιά φορά

και η διάψευση από την wikipedia

The Chinese word for “crisis” (simplified Chinese危机traditional Chinese危機;pinyinwēijīWade–Gileswei-chi) is frequently invoked in motivational speaking along with the statement that the two characters it is composed of represent “danger” and “opportunity.” Some Western linguists consider this analysis fallacious, arguing that the character  alone does not necessarily mean “opportunity.”

 by antichainletter