Οι γάτες προκαλούν καρκίνο στους ανθρώπους;

3

Πρόκειται για ένα παλαιότερο δημοσίευμα του tovima.gr, το οποίο ωστόσο είχε δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις και επιφυλακτικότητα που φτάνει ως τις μέρες μας. Αφορμή του παρόντος άρθρου, αποτέλεσε σχετική πρόσφατη ανάρτηση στο facebook.

ΨΕΥΔΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ

Το δημοσίευμα το Βήματος έχει ημερομηνία δημοσίευσης 27/07/2011. Ωστόσο, επειδή η εντύπωση πως η γάτες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο φτάνει μέχρι τις μέρες μας, αποφασίσαμε να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα, που όπως φαίνεται και από το παραπάνω ποστ, μπορεί να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις. Ας το δούμε αναλυτικά:

Τι ισχύει

Το 2011, δημοσιεύτηκε έρευνα από ομάδα Γάλλων ερευνητών, που υποστήριζε συσχετισμό μεταξύ χωρών με υψηλά ποσοστά μόλυνσης ανθρώπων από το βακτήριο Toxoplasma gondii και της επιδημιολογίας του καρκίνου του εγκεφάλου. Το συμπέρασμα ήταν πως υπήρχε αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης καρκίνου σε άτομα μολυσμένα από T. gondii, διότι το βακτήριο, σύμφωνα με τα ευρήματα, προκαλεί παρατεταμένη φλεγμονή και εμποδίζει την απόπτωση (θάνατο) των καρκινικών κυττάρων.

Ευθύς εξαρχής, η έρευνα θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη και ο συσχετισμός αυθαίρετος. Ακολούθησε μια έρευνα από Βρετανούς επιστήμονες, οι οποίοι εξέτασαν 600.000 Βρετανίδες, ηλικίας άνω των 50 ετών, που παρακολουθήθηκαν για διάστημα 3 ετών. Το 18% αυτών, δηλαδή πάνω από 100.000, είχαν τουλάχιστον μία γάτα. Με το πέρας των 3 χρόνων ωστόσο, βρέθηκε πως το ποσοστό των γυναικών που ανέπτυξαν καρκίνο στον εγκέφαλο, δεν διαφοροποιούταν με την ύπαρξη ή μη μιας ή περισσοτέρων γατών. Με απλά λόγια, η ύπαρξη γάτας και/ή η πιθανή μόλυνση από T. gondii, δε παίζει κανένα ρόλο στην επιδημιολογία αυτού του είδους του καρκίνου.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει πως οι γάτες δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για τη πρόκληση καρκίνου σε ανθρώπους.

via TNI