Νοσεί το 1% των ανδρών από καρκίνο του μαστού;

0

Πρόσφατα, η «Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης Κατά Του Καρκίνου Του Μαστού / ΜΚΟ Στόχος – Πρόληψη» κυκλοφόρησε την εξής αφίσα, στην οποία γίνεται ο ισχυρισμός ότι «το 1% του ανδρικού πληθυσμού νοσεί από καρκίνο του μαστού».

Είδαμε τον ισχυρισμό στην σελίδα του facebook τους, στο neakriti.gr και σε διάφορους ατομικούς λογαριασμούς των social media.

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα, είναι ότι τα περιστατικά του καρκίνου του μαστού (MBC) στους άνδρες αποτελούν σχεδόν το 1% των συνολικών περιστατικών καρκίνων του μαστού.

Η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκίνου διαφέρει σε ένα βαθμό από χώρα σε χώρα, και στην ανάλυση των Ly et al. (2012), φαίνεται ότι σε εξεταζόμενα δείγματα πληθυσμού μέχρι το 2002, αυτή κυμαινόταν περίπου μεταξύ 0.16 (Ταϊλάνδη) και 1.24 (Ισραήλ) ανά 100.000 άνδρες ανά έτος.

Μπορούμε να υπολογίσουμε σχετικά εύκολα το ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού που νοσεί με τον εξής τύπο:

Ποσοστό των ανδρών που νοσούν από MBC σε συγκεκριμένο πληθυσμό ανδρών =

Άτομα που νοσούν από MBC στο πληθυσμό / Αριθμός ατόμων πληθυσμού * 100% =

-μέσω του νόμου των μεγάλων αριθμών, που προσεγγιστικά «μετατρέπει» τις πιθανότητες για τα άτομα σε νούμερα αποτελεσμάτων για αρκετά μεγάλους πληθυσμούς-

Άθροισμα για κάθε άνδρα του πληθυσμού [ (Πιθανότητα εμφάνισης MBC ανά άτομο και έτος στον πληθυσμό) * (Ηλικία ατόμου) ] / (Αριθμός ατόμων πληθυσμού) * 100% =

(Πιθανότητα εμφάνισης MBC ανά άτομο και έτος στον πληθυσμό) * (Άθροισμα ηλικιών ατόμων του πληθυσμού) / (Αριθμός ατόμων πληθυσμού) * 100% =>

Ποσοστό των ανδρών που νοσούν από MBC σε συγκεκριμένο πληθυσμό ανδρών = (Πιθανότητα εμφάνισης MBC ανά άτομο και έτος στον πληθυσμό) * (μέσος όρος ηλικίας ατόμων πληθυσμού) * 100%

Καταφέραμε να βρούμε δημόσια δεδομένα για τον διάμεσο της ηλικίας διεθνώς (median age), αλλά όχι για τον μέσο όρο ηλικίας (average age). Η διαφορά των δυο ωστόσο είναι αναλογικά πολύ μικρή, και θεωρούμε ότι δεν δημιουργεί πρακτικό πρόβλημα η χρήση του μεν αντί για του δε στους προσεγγιστικούς υπολογισμούς μας [περισσότερα για τη διαφορά των δυο δεικτών εδώ].

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του World Factbook της αμερικανικής CIA για το 2017 λοιπόν, η μέση ανδρική ηλικία στην Ταϊλάνδη ήταν 36.6 έτη, ενώ στο Ισραήλ ήταν 29.3 έτη.

Έτσι, σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, προσεγγιστικά, μια από τις μέγιστες συχνότητες εμφάνισης MBC στον ανδρικό πληθυσμό είναι η 0.036% (Ισραήλ), ενώ μια από τις μικρότερες συχνότητες είναι η 0.0059% (Ταϊλάνδη).

Προσεγγιστικά λοιπόν, η μέγιστη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού στον ανδρικό πληθυσμό είναι περισσότερες από 27 φορές μικρότερη του 1%, ενώ η ελάχιστη συχνότητα εμφάνισης είναι περισσότερες από 169 φορές μικρότερη του 1%. Έτσι, ο ισχυρισμός της «ΜΚΟ Στόχος-Πρόληψη» αποτελεί παραπληροφόρηση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΜΚΟ κατέβασε την αφίσα και ανέβασε εκ νέου μια διορθωμένη έκδοσή της αναφέροντας ορθά ότι το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορούν άντρες.