Κρύβουν την αλήθεια για τις χειρόγραφες επιστολές του Ιησού; Η απάντηση της Εκκλησίας

Δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες φαίνεται να στηρίζουν την άποψη του Κυριάκου Βελόπουλου πως ο Ιησούς άφησε γραπτές επιστολές.

Στο voicenews.gr και anatropionline.com (αρχική πηγή) διαβάζουμε:

Είναι αλήθεια;

Αρχική πηγή του ισχυρισμού είναι το anatropionline.com το οποίο (τουλάχιστον εσχάτως) αναδημοσιεύει σχεδόν αποκλειστικά άρθρα υπέρ του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ το voicenews.gr είναι γνωστό πως κύριο διαδικτυακό μέσο προβολής των θέσεων της Ελληνικής Λύσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κυριάκος Βελόπουλος φάσκει και αντιφάσκει για την ύπαρξη επιστολών του Ιησού.

https://web.facebook.com/EllinikaHoaxes/videos/2045552735473571/

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Νοέμβριο και ενώ είχε ήδη ξεσπάσει το «σκάνδαλο» με τις «Επιστολές του Ιησού», που ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πωλούσε μέσω τηλεοπτικής εκπομπής, ο Κ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε δημόσια, τόσο μέσω Twitter όσο και μέσω voicenews.gr, ότι οι «Επιστολές» είναι υπαρκτές.

Τον ισχυρισμό του είχαμε καταρρίψει στο παρακάτω άρθρο.

Τα νέα δημοσιεύματα που παραθέσαμε πιο πάνω, ουσιαστικά επικαλούνται τον ίδιο μύθο για να υποστηρίξουν εκ νέου την ύπαρξη «Επιστολών».

Ο ανώνυμος συντάκτης του άρθρου, επικαλείται τα λεγόμενα «Μηναία«, δηλαδή μια σειρά από δώδεκα λειτουργικά βιβλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ένα για κάθε μήνα, βασισμένα στο βυζαντινό λειτουργικό τυπικό. Ως πρώτη τυπογραφική έκδοση των Μηναίων, έχει επισημανθεί εκείνη που έγινε στη Βενετία ανάμεσα στα έτη 1526-1533, ενώ τον Μάρτιο του 1548 ξεκίνησε μια δεύτερη έκδοση η οποία ολοκληρώθηκε το 1596. Επομένως δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστη πρωταρχική πηγή.

Η «επιστολή» του Ιησού προς τον Αύγαρο, αναφέρεται στο Μηναίο του Αυγούστου.

«Μακάριος εἶ, Αὔγαρε, πιστεύσας ἐν ἐμοὶ καὶ μὴ ἑωρακώς με· γέγραπται γὰρ περὶ ἐμοῦ, τοὺς ἑωρακότας μὴ πιστεύειν ἐν ἐμοί, ἵνα οἱ μὴ ἑωρακότες με, αὐτοὶ πιστεύσωσι καὶ ζήσωνται. Περὶ δὲ οὗ ἔγραψὰς μοι ἐλθεῖν πρὸς σέ, δέον ἐστὶ πάντα δι’ ἃ ἀπεστάλην, πληρῶσαί με, καὶ μετὰ τὸ πληρῶσαι, ἀναληφθῆναι πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με Πατέρα, καὶ ἐπειδὰν ἀναληφθῶ, ἀποστελῶ σοι ἕνα τῶν Μαθητῶν μου, ὀνόματι Θαδδαῖον, ὅστις καὶ τὸ πάθος σου θεραπευσει, καὶ ζωὴν αἰώνιον, σοί τε καὶ τοῖς σὺν σοί, καὶ εἰρήνην παρέξει, καὶ ποιήσει τῇ πόλει σου τὸ ἱκανόν, πρὸς τὸ μηδένα τῶν ἐχθρῶν κατισχῦσαι αὐτῆς

Η πρωιμότερη πλήρης εκδοχή της «Επιστολής» και των ισχυρισμών που την συνοδεύουν προέρχεται από τον Ευσέβιο (265-340 μΧ), ο οποίος αναφέρεται ως ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας λόγω του έργου του, της καταγραφής της ιστορίας στις απαρχές της Χριστιανικής εκκλησίας, που είναι γνωστό ως Εκκλησιαστική Ιστορία (I.13 και III.1). Ο Ευσέβιος φερεται να ανακάλυψε την «Επιστολή» στα αρχεία της Έδεσσας, γνωστής σήμερα ως Σανλιούρφα στην Τουρκία. Δεδομένου πως η «Επιστολή» περιγράφει γεγονότα που έλαβαν χώρα 3 αιώνες νωρίτερα, επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη πρωταρχική πηγή και θεωρείται ψευδεπίγραφη.

Η αυθεντικότητα των επιστολών που φέρεται πως αντάλλαξαν ο Ιησούς με τον Αύγαρο θεωρείται στις μέρες μας πως είναι μια ευφάνταστη ιστορία που έπλασε ο ίδιος ο Ευσέβιος.

Η μοναδική περίπτωση που (αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη – Ιω. 8,6) ο Ιησούς έγραψε κάτι, ήταν όταν του παρουσίασαν την μοιχαλίδα και έγραψε κάτι (που δεν διασώθηκε) με το δάκτυλό του στο χώμα.

«…σὺ οὖν τί λέγεις; τοῦτο δὲ εἶπον ἐκπειράζοντες αὐτόν, ἵνα σχῶσι κατηγορίαν κατ᾿ αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν.

ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτόν, ἀνέκυψε καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ᾿ αὐτήν.»

Αντιδράσεις από καθηγητές Θεολογίας

Ο Ελεύθερος Τύπος απευθύνθηκε σε πανεπιστημιακούς καθηγητές Θεολογίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι «ο Ιησούς δεν έγραψε καμία επιστολή, απλώς δίδαξε».

Ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Ατματζίδης, αναφέρει ότι εκτός από τα τέσσερα Ευαγγέλια και τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, στην Εκκλησία κυκλοφορούν διάφορα άλλα κείμενα, τα οποία αποδίδονται είτε στον Ιησού είτε στον Απόστολο Παύλο είτε σε άλλους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης.

«Αυτά είναι τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα κείμενα ή αλλιώς απόκρυφα. Πολλοί χριστιανοί συγγραφείς, για λόγους ευσέβειας, έγραφαν ένα κείμενο και για να του προσδώσουν ιδιαίτερη αξία το αποδίδανε σε μια συγκεκριμένη μεγάλη προσωπικότητα».

Το χειρόγραφο του Χριστού που πλάσαρε στο κοινό του ο Βελόπουλος -κάποια στιγμή αρνήθηκε ότι το πωλούσε, μετά όμως το παραδέχθηκε και επέμεινε ότι ήταν γνήσιο- βρίσκεται στη Μονή Αγίου Διονυσίου στο Αγιο Ορος και χρονολογείται στο 15ο αιώνα.

«Ανήκει στα λεγόμενα ψευδεπίγραφα κείμενα. Κάποιος, δηλαδή, σύνταξε ένα κείμενο και στη συνέχεια έβαλε πάνω τη φράση ότι αυτά τα έγραψε ο Ιησούς. Αν υπήρχε, τότε οι επιστήμονες της Καινής Διαθήκης που ασχολούνται δεκαετίες με αυτά τα θέματα να είστε βέβαιοι ότι θα το είχαν αναλύσει και περιγράψει», σημειώνει ο κ. Ατματζίδης.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την περίφημη επιστολή του Χριστού προς τον Αύγαρο. Σύμφωνα με τον καθηγητή που είχε την ευκαιρία να την αναλύσει, «ο Ιησούς, από όσο γνωρίζουμε και έχει κατοχυρωθεί στην επιστήμη, είναι δεδομένο ότι δεν έγραψε κάτι, απλώς δίδαξε. Το μοναδικό στοιχείο που λέμε ότι ενδεχομένως και να έγραψε είναι ένα απόσπασμα στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Οταν τον ρώτησαν κάτι, τότε σκύβει με το συγγραφέα να χρησιμοποιεί τη λέξη “γράφει”. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τελικά έγραψε. Κοντολογίς, ο Χριστός δεν έχει γράψει ποτέ του τίποτε και αν έγραφε θα το έκανε στην αραμαϊκή γλώσσα που μιλούσαν εκείνη την εποχή, η οποία ήταν μια παραλλαγή της εβραϊκής. Δεν μιλούσε ούτε έγραφε ελληνικά».

Η επίσημη Εκκλησία τα εν λόγω κείμενα τα έχει αποκλείσει από τον 4ο αιώνα. «Θεώρησε ότι δεν ήταν γνήσια, δεν καθρεπτίζουν τον Χριστό, τους Αποστόλους κ.λπ. Και όχι μόνο τα απέκλεισε, αλλά πολλές φορές παρενέβαινε και δραστικά για να μην διαδίδονται τέτοιου είδους φήμες».

Την ίδια άποψη έχει και ο κ. Δημήτρης Μόσχος, επίκουρος καθηγητής Θεολογίας στο ΕΚΠΑ. «Είναι σαφέστατα ψευδεπίγραφα, απόκρυφα κείμενα, τα οποία έχουν αντιγραφεί από εδώ και από εκεί. Με τις πηγές που έχουμε τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει».

Ο κ. Μόσχος υποστηρίζει ότι «το κέντρο της χριστιανικής θρησκείας ιστορικά, που είναι ο Ιησούς της Ναζαρέτ και η ομάδα γύρω από αυτόν, είναι άνθρωποι που έζησαν σε έναν συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο, δεν είναι στα βάθη του μύθου».

Αρα, προσθέτει, «υπάρχουν συνεχείς και σαφείς ιστορικές μαρτυρίες για ένα σύνολο από κείμενα που συσχετίζονται με την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Είναι αποδεκτά από όλους τα κείμενα που λέμε, του κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και ό,τι έχει να κάνει με τον Ιησού είναι μέσα από εκεί. Σε όλη αυτή την περίοδο του 1ου, του 2ου, του 3ου κ.λπ. αιώνα δεν υπάρχει πουθενά καμία μνεία, ούτε υπαινιγμός και αναφορά ότι υπήρξαν κείμενα ή φράσεις που έγραψε κάπου ο Ιησούς».

Αντιδράσεις από την Εκκλησία

Για να στηρίξει την ύπαρξη των επιστολών, ο Κυριάκος Βελόπουλος παραπέμπει στην Μονή Διονυσίου στο Άγιο Όρος. Ο ηγούμενος Πέτρος τον διαψεύδει: «Αυτός που τα χρησιμοποιεί αυτά κάποιο άλλο σκοπό έχει. Και μάλιστα ένας που μπορεί να είναι και πολιτικός δεν μπορεί να το λέει αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα να λέγεται».

Αιχμές κατά Βελόπουλου έχουν αφήσει ο Επίσκοπος Αμορίου Νικηφόρος «Όποιος εμπορεύεται ή καπηλεύεται ιερά κειμήλια και μυθώδεις διηγήσεις του Χριστού, των οποίων η πλαστότητα είναι προφανής, δεν ανήκει στο πλήρωμα της Εκκλησίας». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Γαβριήλ «Όσοι πωλούν μεταφορικά και κυριολεκτικά τον Χριστό και φέρνουν στο φως ακόμη και χειρόγραφες επιστολές του δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι ξεπερνούν τα όρια του γραφικού. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε πολιτικός για να μαζέψει ψήφους να πουλά πατρίδα και Χριστό. Φτάνει πια». Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ήταν από τους πρώτους που κατήγγειλαν για «Χριστεμπορία» τον Βελόπουλο. Χωρίς να τον κατονομάσει, αλλά φωτογραφίζοντάς τον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «απογοήτευση είναι ότι έβαλαν ακόμα και το πρόσωπο του Χριστού σε μία διαδικασία προεκλογική, μετατρέποντας όλη αυτή τη διαδικασία σε μια «Χριστεμπορία».

Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει η παραμικρή ιστορική απόδειξη πως ο Ιησούς έγραψε οποιαδήποτε «επιστολή».